Proment

Agenda

15 september, Bijeenkomst International Mental Health Alliance (IMHA)

Op vrijdag 15 september komen medewerkers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), het Radboudumc, GGZ-Oost Brabant, en ProPersona bij elkaar om het Handvest van de International Mental Health Alliance (IMHA) te ondertekenen. De IMHA is het initiatief van stichting Proment. Het IMHA wil onderzoeken hoe wij op gelijkwaardige basis, in samenwerking met low- and middle-income countries, van elkaar kunnen leren op GGZ-gebied om op die manier de mentale gezondheid te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst zijn er twee korte lezingen. Prof. Frank Kortmann zal spreken over de culturele aspecten in de zorg. Prof. Natascha Kienstra zal spreken over het gegeven dat bij ethiek onderwijs, de locatie van het onderwijs een relevant gegeven is. Vervolgens zal de intentieverklaring ondertekend worden door alle genoemde participanten en is er achteraf een korte borrel om samen na te praten en te netwerken. Je kan je hier aanmelden.

Oktober 2023, vervolg bijeenkomsten Beuningen.

Laatste Nieuwsberichten

Basistraining Mentaliseren

Op het moment zijn er geen concrete startdatums voor de basistraining mentaliseren. Het is in de tussentijd wel mogelijk om contact op te nemen voor informatie of om je op te geven. Wij houden jullie op de hoogte voor nieuwe data.

TRAINING MENTALISEREN, DE BASIS

Voor wie:     iedereen boven de 16 jaar

Waar:           Onbekent

Wanneer:     Neder te bepalen

Kosten:        –

Inhoud:

Nederland wordt in de loop der tijd steeds kleurrijker: er komen hier steeds meer mensen uit verschillende landen wonen.

Veel Nederlanders zien dit als een groot probleem en als een gevaar voor hun eigen cultuur. Ook voor mensen uit een ander land is dit lastig. Men voelt zich soms weg gekeken en gediscrimineerd.

Daar komt bij: het leven in een nieuw land, de taal niet goed te kunnen spreken, en bijna geen vrienden of familie te hebben.

Je eigen land te verlaten en naar een nieuw land te verhuizen geeft soms problemen waarvoor moeilijk of geen oplossing wordt gevonden, omdat de normen en waarden en gewoontes van het nieuwe land heel anders kunnen zijn. 

De Nederlanders begrijpen niet altijd met welke problemen en uitdagingen de buitenlanders hier te maken krijgen.
De goede dingen van het land van oorsprong in evenwicht te brengen met de goede dingen van Nederland is geen gemakkelijke taak.

Stichting Proment helpt hierbij door met nieuwkomers en mensen, die van oorsprong hier wonen, bij elkaar te gaan zitten om samen de problemen proberen op te lossen. 

Door met elkaar in een veilige en begrijpende omgeving te praten en goed naar elkaar te luisteren wordt helder welke emoties en gevoelens er leven. Vervolgens kan met elkaar gesproken worden over wat voor mensen van waarde is. Zo kan bijvoorbeeld gesproken worden over de leeftijd waarop een kind kan beslissen om wel of niet alcohol te gaan drinken. En in welke kleding je dochter van veertien naar het zwembad gaat.

Door goed te luisteren, door elkaar proberen te begrijpen en oog te hebben voor elkaars waarden en normen, proberen we begrip voor elkaar te krijgen.

Door samen naar oplossingen te zoeken proberen we het zwart wit denken te verminderen. Dit voorkomt haat, onnodige schaamte, geweld, discriminatie en uitstoting.

Alle informatie over de inhoud van de bijeenkomsten staat hier

Aanmelden kan door een email te sturen naar info@stichtingproment.nl (cursusleider Jacques van Hoof)