Proment

Achtergrond

In toenemende mate worden wij in onze samenleving geconfronteerd met grote aantallen mensen met een onderscheiden culturele achtergrond.

Door vele Nederlanders wordt deze toename, soms wel simplistisch aangeduid als “het migrantenprobleem”, ervaren als grootste bedreiging van onze westerse cultuur.

Niet alleen voor de huidige inwoners maar ook voor de nieuwkomers is de nieuwe situatie vaak belastend door stresserende factoren, zoals taalachterstand, een klein sociaal netwerk en het leven in een nieuwe omgeving.

Wanneer een samenleving te maken krijgt met mensen van een verschillende ‘mindset’ (of cultuur) kan dit leiden tot botsingen of wrijving.

Hoe daar mee om te gaan is binnen de samenleving een steeds belangrijker vraagstuk.

Waar andere initiatieven de focus leggen op het ‘doen’, het ondernemen van activiteiten met mensen van een verschillende culturele achtergrond, focust Proment zich op het mentaliseringsproces. Dat wil zeggen de verschillende ‘minds’ op elkaar afstemmen zodat zij kunnen komen tot samen werken en samen leven.

METHODIEK

Van nature reageren mensen vanuit een ‘primaire modus’ (op basis van hetgeen je al kent) wanneer ze iets nieuws of iets anders ervaren (vaak vanuit de houding “onbekend maakt onbemind”). Wanneer mensen in de ‘juiste modus’ (niet bevooroordeeld) zitten kunnen nieuwe contacten tot stand worden gebracht en kan men werken aan een gemeenschappelijk doel. Vanuit het gemeenschappelijke doel kunnen mensen bij elkaar worden gebracht.

Botsingen er wrijving ontstaan wanneer mensen vanuit verschillende perspectieven naar “de werkelijkheid” kijken en niet tot een gemeenschappelijke intentie kunnen komen.

Om dergelijke ‘botsingen’ te voorkomen is het van belang dat:

  1. er aandacht is voor de emoties (hart)
  2. er een beeld verkregen wordt van de “werkelijkheid” (verstand—)
  3. de wensen en verlangens van een ieder op een gemeenschappelijk hoger “intentioneel plan” worden getild
  4. er wordt geacteerd/ gehandeld (dialoog).

    Als je dieper in wilt gaan op de theoretische achtergrond, lees dan het artikel van Jacques van Hoof.

    Ook is er een engelstalige film over het werk van Stichting Proment, namelijk hier: https://www.youtube.com/watch?v=b0gG7SpLNoE&t=96s

    Ook is er over Stichting Proment een artikel verschenen in the Guardian (21 juni 2019):https://www.theguardian.com/the-guardian-foundation/2019/jun/21/how-to-make-integration-mutual