Proment

IMHA

International Mental Health Alliance

In de het afgelopen jaar hebben de bestuursleden van Stichting Proment niet stil gezeten. Met name Jacques en Cor hebben zich ingezet voor kennis uitwisseling, netwerken en het aangaan van samenwerking op internationaal niveau ten behoeve van Global Mental Health.

Een van de resultaten hiervan is te lezen in het volgende nieuwsbericht ‘Knowledge Exchange’: Global Mental Health and Psychiatry

Stichting Proment wil mentaliseren bevorderen, door kennisdeling en samenwerking wordt er aan dit doel gewerkt. Met behulp van collega's van Radboudumc, de HAN en diverse GGZ-instellingen in de regio heeft de Stichting Proment de International Mental Health Alliance (IMHA) opgezet, met als doel om in een regionale gelijkwaardige samenwerking een brede GGZ kennisuitwisseling op te zetten. Deze kennis zal met name worden ingezet in LAMICS landen op het gebied van psychische gezondheidszorg om daarmee de door de WHO benoemde ‘mental health gap’ te verkleinen.

Mensen en organisaties bij elkaar brengen om een structurele kennis,- en expertisedeling op gang te brengen, offline en online. Specialisten en stagiaires binnen de gezondheidzorg af laten reizen naar landen zoals Cambodja, India, Indonesië en Zuid Afrika. En anderzijds collega's uit deze zogeheten LAMICS naar Europa brengen om ze hier kennis en ervaring op te laten doen.

De IMHA staat nog in kinderschoenen en is vol in ontwikkeling, we houden jullie op de hoogte via de website. Mocht je nieuwsgierig zijn en meer willen weten kan je via de mail contact met ons opnemen.

Jacques en Sy Rato

Psychiater Sy Rato (Cambodja) en Jacques van Hoof, een internationale samenwerking om kennis te delen.