Proment

De Proment Trainingen

Stichting Proment heeft tot op heden de volgende activiteiten verricht:

 • Cursus Communiceren Buitenlanders-Nederlanders
 • Cursus Bicultureel opvoeden (verdiepingstraining)
 • Train-de-trainer ‘Proment-methode’
 • Training, workshop en voordracht op maat
 • Training transcultureel, Proment trainingen die in het buitenland (aan hulpverleners) worden gegeven.

Zie hieronder meer uitleg met betrekking tot een Proment Training.

Training Communiceren Buitenlanders-Nederlanders

Deze training helpt mensen met uiteenlopende achtergronden om door middel van mentaliseren de eigen weerbaarheid (resilience) te vergroten. In de vier groepsbijeenkomsten zit een stuk theorie, maar vooral heel veel ontmoeting, oefening en uitwisseling.

Wat heb ik aan deze cursus?

 • De verwachting is dat je mentaal/geestelijk sterker wordt omdat je beter gaat begrijpen wat ander persoon denkt en voelt en ook waarom de ander op die manier denkt en voelt. Ook ga je jezelf beter begrijpen. Je zelfvertrouwen groeit en je angst voor de ander wordt minder
 • Je netwerk wordt groter
 • Je krijgt tips aangereikt

Lees de uitgebreide informatie hier

Inhoud van de bijeenkomsten:

1Ste   ONTMOETEN

 • Kennismaken met elkaar en met Stichting PROMENT. Iedere deelnemer neemt voorwerp mee, waarmee hij of zij zich voorstelt, bijvoorbeeld ring, juweel, kledingstuk.
 • Uitleg geven over regels,
 • Uitleg geven over verstand en hart, over denken en gevoel. EN waarom we denken en voelen. Hieronder zit wat je van belang vindt: bijvoorbeeld verlangen naar zekerheid, controle, of vrijheid etc.

2de    GERAAKT DOOR BEELDEN

 • Herkennen en benoemen van emoties aan de hand van foto’s die verschillende emoties uitdrukken. Alle deelnemers nemen een foto mee die hem of haar raakt.
 • Bewust worden van lichamelijke reacties (hartslag, adem, zweten), de verschillende emoties (blij, boos, bang, bedroefd, walging) en de reactie hierop (actie-intentie).
 • Het maken van contact tussen de deelnemers met behulp van de gemaakte huiswerk opdrachten.

3de    HET VERLEDEN

 • Kennismaken met de ideeën van De Jonghe (1997).
 • Verhaal van het verleden, wat jou geraakt heeft.
 • Ontdekken van en nadenken over eigen veerkracht, welke power heb je, wat zijn je sterke kanten en wat voor netwerk heb je en wat zijn je minder sterke kanten en welke steun mis je.
 • Het contact maken in de groep.

4de    HET HEDEN: WAAR BOTS JE MET ANDER

 • Verkennen van de (on)mogelijkheden en uitdagingen aan de hand van de meegebrachte recente gebeurtenissen.
 • Bewust worden van lichamelijke gevoelens en actie-tendenties die worden opgeroepen.
 • Omgaan met kritiek, oordelen, afwijzing en conflict.

5de    TOEKOMST DROOM TOT LEVEN BRENGEN

 • Het krachtig maken, het actief handelen en je plaats innemen (empowerment).
 • Vormgeven aan sociale ondersteuning door het verbreden van eigen netwerk.
 • Zoeken naar zaken die je steun geven , zoals verhalen, gedichten, muziek, rituelen etc.
 • Evaluatie: wat heb je aan de training gehad.

Wat heb ik aan deze cursus?

 • De verwachting is dat je mentaal/geestelijk sterker wordt omdat je beter gaat begrijpen wat ander persoon denkt en voelt en ook waarom de ander op die manier denkt en voelt. Ook ga je jezelf beter begrijpen.  Je zelfvertrouwen groeit en je angst voor de ander wordt minder.
 • Je netwerk wordt groter.
 • Je krijgt tips aangereikt.

Wat kost het?

5 euro in totaal

Voor wie?

Voor iedere persoon boven de 16

Waar ?

Gemeentehuis te Beuningen: Van Heemstraweg 46, 6641 AE te Beuningen (Nabij Nijmegen)

Wanneer ?

Datum volgt.

Waar kan ik mij opgeven? Of meer informatie? Mail stichtingproment@gmail.com

Wat wordt ervan mij verwacht?

 • Dat je een positieve instelling hebt: je wilt leren.
 • Bereidheid om goed te luisteren en aandacht te geven aan andere deelnemers.
 • Bereidheid om eerlijk te zijn.
 • Dat je niet onder invloed bent van alcohol of drugs tijdens de bijeenkomsten.
 • Dat je niet gaat schelden of slaan.
 • Dat je je telefoon uit hebt.
 • Dat je niet verder vertelt wat mensen je in de bijeenkomsten vertellen.
 • Dat je aan alle vijf de bijeenkomsten deelneemt .
 • Dat je bij overmacht je tijdig d.w.z. de dag van tevoren afmeldt. Indien niet anders mogelijk dan 1 uur voor aanvang.
 • Dat je voor het begin van de bijeenkomsten een gesprek hebt met de trainer om kennis te maken.
 • Dat je een 6-tal vragenlijsten invult voor en na de trainingen zodat de organisatoren beter weten en kunnen onderzoeken wat de trainingen opleveren. De gegevens worden anoniem verwerkt en gepubliceerd.