Proment

Tekenen handvest IMHA,15 september 2023

Dr. Jacques van Hoof
Dr. Jacques van Hoof

Ondertekening samenwerkingsverband
International Mental Health Alliance (IMHA) officieel van start
Op vrijdag 15 september is de International Mental Health Alliance (IMHA) bij elkaar gekomen voor hun
officiële start. Tijdens deze bijeenkomst is het handvest van dit samenwerkingsverband tussen diverse
zorgorganisaties in de regio Nijmegen ondertekend. De IMHA wil kennisuitwisseling bevorderen op het
gebied van psychische gezondheidszorg, samen met collega’s uit de Low and Middle Income Countries
(LMIC). Met de ondertekening van dit handvest verklaren diverse regionale organisaties zich in te zetten
voor de projecten binnen de IMHA op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking. Ook wordt het
handvest gedragen door expert-vrijwilligers binnen deze organisaties.

Laagdrempelig contact tussen de expertises
Tijdens de bijeenkomst stonden Jacques van Hoof en Cor Sennef, leden van Stichting Proment en
initiatiefnemers van de IMHA, de gasten te woord. Ze gaven aan hoe belangrijk het is dat deze
organisaties de tijd nemen om bij elkaar te komen om samen aan de slag te gaan. “We willen een brug
bouwen tussen verschillende expertises om contact met elkaar laagdrempelig te maken. Vooral
wanneer we kijken naar andere landen, waarbij het aantal zorgverleners aanzienlijk lager ligt dan hier in
Nederland, is het cruciaal dat we open staan voor elkaar en onze kennis gaan delen. Zo willen we samen
de psychische gezondheidszorg verbeteren en ondersteunen.”

Het belang van cultuurschillen en ethiek onderwijs
Tijdens de lezing van prof. dr. Frank Kortmann, emeritus hoogleraar (transculturele) psychiatrie bij het
Radboudumc in Nijmegen, werd niet alleen het belang van erkenning en bewustwording van
cultuurverschillen duidelijk, maar ook hoe dit de hulpverlening in de zorg kan beïnvloeden. “In principe
zijn alle associaties die wij als mensen hebben vooroordelen en deze kunnen we alleen maar bijstellen
door met elkaar in gesprek te gaan.” Ook gaf prof. dr. Natascha Kienstra, bijzonder hoogleraar Ethische
Vormgeving aan de Tilburg University, een interessante visie op het ethiek onderwijs in Nederland en
liet ze zien hoe anders dit eruit zag in diverse Europese landen om ons heen.
De connectie tussen cultuur, communicatie en gezondheid werd hiermee duidelijk onderstreept. Om de
juiste zorg te bieden aan iedereen, ongeacht achtergrond of cultuur, moeten we bewust zijn van onze
verschillen in aanpak op het gebied van mentale gezondheid. Door stil te leren staan bij deze situaties en
na te denken over de juiste aanpak, kunnen we de zorg efficiënter inrichten. De ondertekening van het
handvest is het startschot voor de IMHA en de regionale zorgorganisaties om de handen ineen te slaan
en samen aan de slag te gaan.

Achtergrond en visie IMHA
Volgens de WHO zal 1 op de 4 mensen op enig moment in hun leven geestelijke gezondheidszorg nodig
hebben, maar in veel landen wordt er nog te weinig geïnvesteerd in de GGZ. Vooral in LMIC (Low and
Middle Income Countries) bestaat een situatie waarin er te weinig kennis en middelen aanwezig zijn om
mensen adequaat te helpen.
Het doel van de IMHA is om een interprofessionele en internationale gelijkwaardige samenwerking aan
te gaan om een brede GGZ kennisuitwisseling op te zetten. Deze kennis zal ingezet worden om daarmee
de door de WHO benoemde ‘mental health gap’ te verkleinen. Zij geloven dat uitwisseling van kennis op
gebied van de geestelijke gezondheid zal bijdragen aan een betere psychische gezondheidszorg van de
mensheid in het algemeen.

Samenwerking
De International Mental Health Alliance (IMHA) is op gezet door de Stichting Proment om een regionale
gelijkwaardige samenwerking aan te moedigen tussen o.a.:
- HAN University of Applied Sciences
- Radboudumc
- Pro Persona
- GGZ Oost-Brabant
Tevens willen zij de samenwerking uitbreiden naar vrijwilligers van de World Psychiatric Association
(WPA) en is er een sectie van de Psychiater-Vrijwilligers in opbouw.

Cor
RGF230915-2406 Groepsfoto

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *