Proment

Laatste nieuws Stichting Proment

Stichting Proment: ‘Waardeer de verschillen’

De missie van Stichting PROMENT is om de ontmoeting en verbinding te stimuleren tussen mensen met verschillende culturele1 achtergronden. Het doel hiervan is acceptatie van diversiteit te vergroten en inclusiviteit te bevorderen. Dit doet Stichting PROMENT door ruimte te creĆ«ren en mensen aan te moedigen om open en onbevangen te zijn voor je eigen wensen en verlangens en die van een ander. Om te kijken zonder oordeel, om je eigen perspectief los te laten, kortom: om open te staan vanuit een andere mindset.

Wij dragen concreet aan deze missie bij door het aanbieden van trainingen, waarin wij educatie geven over mentaliseringsprocessen en vaardigheden aanleren om onderlinge verbinding en begrip te versterken.

De trainingen bestaan doorgaans uit vier tot zes bijeenkomsten, die starten met een theoretisch deel, hetgeen direct daarna onder professionele begeleiding praktisch geoefend wordt.

Onder het tabblad ’trainingen’kun je vinden welke trainingen we aanbieden en wat hun inhoud is.

1 Cultuur in de breedste zin van het woord. Verschillen in etniciteit, religie, sociaal economische situatie, gezondheid en beperkingen, LGTBQ situaties en verder alles wat leidt tot een andere beleving.

Doelstellingen

  • Mensen helpen hun begrip, tolerantie en acceptatie met betrekking tot diversiteit te vergroten.
  • Het (her)kennen van het eigen (culturele) perspectief en dat van de ander.
  • Het bevorderen van de nieuwsgierigheid van jezelf in de ander.
  • Zoeken en vinden van gemeenschappelijke raakvlakken om inclusiviteit te bevorderen.
  • Organisaties helpen om medewerkers verder te professionaliseren.

Doelgroep

Stichting PROMENT wil graag een bijdrage leveren op het gebied van inclusiviteit. “Hoe” laat je kwetsbare doelgroepen meedoen in de samenleving? Door mensen van verschillende culturele achtergronden bij elkaar te brengen en in dialoog te brengen. Stichting heeft een grote affiniteit met mensen met een migratieachtergrond, met name asielzoekers en vluchtelingen. Zij zijn vaak extra kwetsbaar door een traumatisch oorlogsverleden, evenals door het verblijf in een voor hen onbekende omgeving, waarbij het sociale netwerk is weggevallen en er een taalachterstand is. De doelgroep van Stichting PROMENT is enorm groot, wellicht de gehele samenleving. Echter om tot concrete trainingssituaties te komen zijn wij op zoek naar organisaties die te maken hebben met diversiteit. Die samen met stichting PROMENT mensen bijeen willen brengen en ontmoeting willen bevorderen.